Projecte 2016-04

Preparació dels laboratoris de ciències de l'escola Ligaba Beyene en Etiòpia

Objetius

Contribuir a millorar el nivell educatiu de mestres i alumnes en l'àrea de ciències en l'escola Lligava Beyene.

Preparació dels laboratoris de ciències de l'escola Lligava Beyene com a centre pilot per a escoles primàries de la zona de Wolaita

Descripció

El projecte se situa dins d'un projecte més ampli de col·laboració entre l'Escola Lligava Beyene d'Etiòpia i la Universitat de València. Aquesta col·laboració es va iniciar l'any 2007 amb l'objectiu principal de generar un entorn educatiu apropiat que proporcione als alumnes de l'escola les eines intel·lectuals adequades per a desenvolupar un projecte de vida digne i una oportunitat de futur, fomentant per a açò l'escolarització, el rendiment acadèmic i la participació de la comunitat en les activitats de l'escola, de manera que la mateixa s'integre de forma plena en el barri on se situa.

Donada la importància de l'ensenyament pràctic de la ciència en les primeres etapes de l'aprenentatge, la qual cosa implica disposar d'espais i material adequats i personal preparat, la idea general del projecte consisteix a treballar en una escola primària dotant-la de la infraestructura adequada i proporcionant la formació corresponent als mestres de la mateixa. 

Es planteja que l'escola servisca com a centre pilot per a la resta d'escoles de la zona donada la falta d'infraestructura de laboratoris en totes elles. Amb tot açò es pretén crear consciència de la importància de l'ensenyament pràctic de les ciències experimentals.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Mª Luz Cardona Prósper
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Sin Equipo/ONG
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Escuela Ligaba beyene
 • Sector:
  [11120] Servicios e instalaciones educativas y formación
 • Lloc d'actuació:
  Etiopía (Soddo)
 • Data inici:
  01/10/2017
 • Data finalització:
  01/10/2018
 • Financiació:
  20.000 €
 • Aportacions:
 • Població beneficiària: