Projecte SN07.925

Creació i posada en marxa del Centro de Estudios del Agua y del Medio Ambiente para el Magdalena Medio (CEAMAMM) de Colòmbia.

Objetius

 • Creació i posada en marxa d'un centre de recerca dependent de l'ajuntament de Barrancabermeja la tasca fonamental del qual siga l'estudi de l'aigua i del medi ambient per a la regió del Magdalena Medio, incloent cartografiat de llacs, estudi de contaminació d'aigües en aiguamolls, elaboració de mapes d'usos de sòl i estudi de cultius i desforestació, utilitzant tècniques de teledetecció i SIG.

Descripció

S'ha posat en marxa un centre de recerca depenent del municipi de Barrancabermeja (Departament de Santander – República de Colòmbia) sobre l'estudi de l'aigua i el medi ambient per a la regió del Magdalena Medio, de manera que permeta avançar en processos de recerca aplicada que redunden en la formulació de propostes ambientalment sostenibles per a les comunitats de la regió.

La tasca que s'ha realitzat inclou la cartografia de llacs, l’estudi de la contaminació de les aigües en embassaments, l’elaboració de mapes d'usos de sòl i l’estudi de cultius i desforestació, tot utilitzant tècniques de teledetecció i SIG. Des d'octubre de 2009 fins març de 2010, les tres persones que han format part del CEAMAMM, han estat en la Universitat de València estudiant el Màster de Teledetecció i realitzant la seua Tesi de màster. El gener de 2011 es va realitzar una campanya de mesures a Colòmbia i es van tenir diferents reunions per impulsar el projecte. En aquest moment el CEAMAMM està en funcionament amb tres contractats amb càrrec a l'Ajuntament de Barrancabermeja.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Jesús Delegido Gómez
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Grupo LEO. Universitat de València
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Alcaldía de Barrancabermeja
  Grupo de Estudios Urbano-Regionales del Magdalena Medio (GEURM)
 • Sector:
  [14015] Protección de recursos hídricos
 • Lloc d'actuació:
  Colombia (Magdalena Medio)
 • Data inici:
  15/09/2009
 • Data finalització:
  01/02/2011
 • Financiació:
  41.000 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 15.000 €

  Ayuntamiento de Barrancabermeja: 26.000 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 1 Enginyera ambiental colombiana

  Directe: 2 Enginyers ambientals colombians

  Indirecte: 187000 conjunt de la població