Projecte SN07.A123

Rehabilitació general i posada en valor de la foggara Boussouí

 • El Gettar 3
 • El Gettar 2
 • El Gettar 1

Objetius

 • Recuperar la galeria Ahín Boussoufa, així com escometre les obres necessàries destinades a la seua conservació, manteniment i posada en valor.
 • Realitzar accions formatives destinades a col·lectius específics.
 • Realitzar accions de conscienciació i participació dirigides a la població local.
 • Realització d'accions divulgatives.

Descripció

El Guettar es troba en una de les regions més deprimides de Tunísia, en la governació de Gafsa. El seu oasi i en particular la xarxa de galeries d'aigua constitueixen elements de referència del seu paisatge i el seu potencial turístic.

Les galeries d'aigua constitueixen un exemple tradicional de com l'ésser humà s'adapta a un mitjà inhòspit mitjançant la captació i transport d'aigua, recurs essencial per a la seua supervivència en ambients àrids extrems.

Les Foggares constitueixen el testimoni de la cultura de l'aigua que atresora El Guettar, per això, el projecte s'ha dirigit a la recuperació del patrimoni de societats en vies de desenvolupament i la posada en valor rehabilitant una Foggara amb 35 llumeneres l'oasi de la població de El Guettar, condicionant un itinerari cultural, i realitzant un programa de sensibilització i la formació de guies.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Jorge Hermosilla Pla
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Asociation Pour La Sauvegarde de la Medina de el Guettar.GAFSA
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  Túnez (El Guettar)
 • Data inici:
  25/06/2012
 • Data finalització:
  30/11/2014
 • Financiació:
  27.325 €
 • Aportacions:
  Univ. València: 27.325 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 100 associades

  Directe: 100 associats

  Indirecte: 4000 habitants El Guettar