Projecte SN07.A105

Consolidació del Centre Cultural i Programa d'Activitats Formatives

 • projecte

Objetius

Objectius: Aconseguir que l'Aula de Cultura siga plenament operativa per a les activitats del Ministeri de Cultura i millorar la formació de 180 quadres intermedis en els àmbits professions relacionats amb la cultura, educació i assistència social.

Descripció

La cultura és un ampli projecte humà que defineix els senyals i distincions dels pobles i imposa la identitat i les particularitats de cada nació amb l'objectiu de crear un pont d'integració caracteritzat per la cooperació, l'acostament, el respecte mutu i un debat civilitzat que condueixen a l'establiment de la llibertat, la democràcia i la pau en el nostre món.

L'any 2007 es va iniciar una línia de cooperació amb el Ministeri de Cultura de la *RASD per a la formació de joves sahrauís i la creació d'una infraestructura que permetera la recuperació del seu patrimoni històric-cultural.

Amb aquest projecte es pretén consolidar els assoliments aconseguits i la cooperació en la capacitació dels seus quadres intermedis que desenvolupen la seua activitat professional en temes crucials per a la millora de les condicions de vida en els Camps de Refugiats.

Per açò s'han dut a terme un conjunt d'activitats formatives, a través d'una plataforma de formació a distància,  dirigides a col·lectius específics de professionals responsables tant de la gestió i dinamització cultural, com del sector d'assistència social i educació.  Els cursos realitzats han sigut els següents:

1. Recuperació i gestió del patrimoni històric-cultural.

2. Família i Escola.

3. Dona Sahrauí i Lideratge

4. Salut reproductiva en la Dona Sahrauí.

5. Primers Auxilis en els Campaments de Refugiats.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Angel Orti Lahoz
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Ministerio de Cultura de la República árabe Saharaui Democrática
 • Sector:
  [11120] Servicios e instalaciones educativas y formación
 • Lloc d'actuació:
  Sahara Occidental (Tinduf)
 • Data inici:
  01/09/2011
 • Data finalització:
  30/12/2013
 • Financiació:
  0 €
 • Aportacions:
  Univ. València: 30.000 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 135 Dones

  Directe: 45 Homes

  Indirecte: 35000 residents dels campaments