Projecte SN07.A112

Impuls de les oportunitats de mercat en Espanya per a accessoris fets en condicions de comerç just a India

 • Centro de producción CRC_Equipo oficina
 • Centro de producción CRC_sala de producción
 • Centro de producción CR_Artesana decoradora de bolsos
 • taller cuero recorte
 • Jornada de sensibilización UV 2
 • Jornada de sensibilización UV 1
 • Jornada de sensibilización UV
 • Taller telas
 • taller cuero tintura
 • taller cuero costura.
 • taller cuero
 • análisis de los desarrollos

Objetius

Promoure un mitjà de vida sostenible a les famílies artesanes de l'índia a través de l'enfortiment dels grups productors de Comerç Just de Bombai i Calcuta.

Enfortir la capacitat de desenvolupament de productes accessoris de moda (bijuteria, mocadors, etc) de CJ així com les oportunitats de mercat a Espanya dels artesans i artesanes de Asha, CRC i EMA de l'índia.

Descripció

El projecte ha consistit, fonamentalment a enfortir un mitjà de vida sostenible* a famílies productores d'accessoris d'EMA (grup productor de l'índia) a través de l'enfortiment de les seues capacitats.

La millora de les seues capacitats ha repercutit en l'elaboració dels productes, més adaptats al mercat, millorant la qualitat, els processos i temps de producció. Aquesta millor adaptació al mercat, repercuteix directament en un augment de vendes dels seus productes, que conseqüentment generen majors compres des de les Organizacioens de Comerç Just als grups productors i directament als artesans i artesanes, incrementant els seus ingressos i enfortint el seu mitjà de vida. 

Complementàriament s'ha treballat amb i en la Universitat de València, així com en el territori amb accions de sensibilització a la població estudiant i consumidora de moda, sobre el mercat de moda convencional i el projecte impulsat per la Universitat i Oxfam Intermón.

La col·laboració entre la Universitat de València i l'ONG Oxfam Intermón ha permès l'èxit del projecte aportant, la primera el coneixement i les tècniques de recerca de mercat que havien de proveir a la segona de les orientacions a traslladar als productors en l'índia i a la pròpia xarxa de tendes.

La raó de pensar en accessoris resideix que aquests grups ja produien aquest tipus de productes: bijuteria, joieria i complements, i es tracta d'uns productes que poden tenir una alta demanda si encerta a satisfer els gustos de les consumidores i els consumidors a Espanya.

(*) L'enfocament Mitjans de Vida Sostenibles ens permet valorar si els mitjans de vida permeten a la gent sense recursos i exclosa aconseguir assoliments suficients. Un mitjà de vida és sostenible quan pot suportar tensions i xocs i recuperar-se dels mateixos, i alhora mantenir i millorar les seues capacitats i actius, tant en el present com de cara al futur, sense danyar la base de recursos naturals existent

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Rafael Martín Currás Pérez
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Equitable Marketing Association - EMA
 • Sector:
  [32140] Industria artesanal y manual
 • Lloc d'actuació:
  India (Calcuta y Bombai)
 • Data inici:
  31/10/2011
 • Data finalització:
  31/12/2013
 • Financiació:
  79.500 €
 • Aportacions:
  Univ. València: 30.000 €

  EMA: 3.000 €

  Intermón Oxfam: 46.500 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 27 Dones artesanes

  Directe: 33 Homes artesans

  Indirecte: 2309 Dones de la comunitat

  Indirecte: 5073 Homes de la comunitat