Projecte 15APCS2010

X Jornades de Cooperació al Desenvolupament a la Universitat de València

Objetius

 • Potenciar la participació de la comunitat universitària valenciana en la cooperació i en l'educació per al desenvolupament, a través d'activitats de sensibilització i formació sobre la situació dels països empobrits, les relacions Nord-Sud i els processos d'exclusió tant en el nord com al Sud.
 • Contribuir a la millora dels coneixements de la comunitat universitària de València en matèria de Cooperació per al Desenvolupament.
 • Incentivar la participació dels/les estudiants de la Universitat de València en projectes de cooperació al desenvolupament, educatius o en les estructures socials universitàries.

Descripció

Es tracta d'un projecte de sensibilització i formació en cooperació per al desenvolupament destinat a tots els membres de la comunitat universitària de la Universitat de València, i a la població valenciana en general tant estudiants com professorat, amb una durada de 5 mesos utilitzant espais propis de la Universitat de València. El projecte consisteix en l'organització de les X Jornades de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de València que inclou les següents activitats: Un curs d'introducció a la cooperació internacional per al desenvolupament, una xerrada col·loqui amb experiències i bones pràctiques en cooperació al desenvolupament.

Per completar aquest procés de sensibilització s'atorgarà a un/a de les/els joves estudiants de la Universitat de València que haja participat en totes les activitats, una beca per participar en un dels Cursos de Cooperació sobre el Terreny que organitza ACPP .

El projecte s'adreça a la societat valenciana en general, però centra la seua incidència en la comunitat universitària de la Universitat de València. Aquesta població es caracteritza per escàs grau de participació social, a causa de la manca d'espais, informació i lleres, així com la manca de conscienciació sobre el paper que tots hem de desenvolupar com a ciutadans en la construcció d'una societat i món més just i inclusiu.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Col·lectiu d'estudiants d'Assamblea de Cooperació per la Pau
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  ACPP
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
 • Sector:
  [99820] Fomento de sensibilización cooperación al desarrollo
 • Lloc d'actuació:
  España (València)
 • Data inici:
  01/01/2011
 • Data finalització:
  31/01/2011
 • Financiació:
  2.652 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 2.652 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 17 Comunitat universitària