Projecte 14APCS2010

Trencadís programa de prevenció de situacions d'aí¯llament social per a persones amb malaltia mental

Objetius

 • Prevenir situacions d'aïllament social en persones amb malaltia mental. Promovent la creació de xarxes que afavoreixin la integració i permanència en la comunitat, per augmentar la qualitat de vida i autonomia.

Descripció

El programa s'adreçat a persones amb malaltia mental (homes i dones), especialment a aquelles persones que compten amb menys suports i recursos personals i familiars i/o tenen més dificultat d'accés a un ús autònom i positiu del seu temps d'oci i temps lliure.

El projecte té un clar caràcter preventiu pels avantatges i importància que té per a la persona amb malaltia mental establir relacions socials, ja que aquest tipus de relacions contribueixen a donar sentit a la vida, afavoreixen l'organització de la identitat, atorguen sentit a la pràctica de cures de salut (Sluzki, 1996). El programa Trencadís ha actuat en dues direccions:

En la dimensió individual. Tractant de prevenir i/o pal·liar les situacions de marginació social, a les quals estan exposades les persones amb malaltia mental, i enfortint l'autoconcepte, en poder sentir-se membres actius de la comunitat a la qual pertanyen, amb plens drets i deures.

En la dimensió comunitària. S'ha tractat d'obrir els espais de trobada i relació comunitaris, a les persones amb malaltia mental, per facilitar l'ús dels recursos als que tota persona té accés de forma normalitzada.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  àmbit
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [99810] Sectores no especificados
 • Lloc d'actuació:
  España (València)
 • Data inici:
  01/01/2010
 • Data finalització:
  31/12/2010
 • Financiació:
  2.652 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 2.652 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 17 persones amb Enfermetat Mental