Projecte 13APCS2010

Formació SOCIETE

Objetius

 • Capacitar la societat civil marroquina per constituir-se com sector fort i professionalitzat en la seua Societat sent capaços de respondre eficientment a les exigències del treball en xarxa amb ONGD espanyoles (acció social, gestió associativa, treball en xarxa, gestió i execució de projectes de cooperació al desenvolupament).

Descripció

Aquesta iniciativa té com a objectiu l'enfortiment de les capacitats associatives del Marroc a través d'una formació integral destinada a les/els actores/s (o futurs actors) associatius del país.

El projecte s'ha centrat en la capacitació d'organitzacions i persones. El programa Forma-SOCIETE treballa en aquesta línia ja que el seu grup diana és la Societat Civil i la que vol incrementar la seua participació social enfortint així el fràgil teixit associatiu existent en les zones d'intervenció i afavorir el treball en xarxa.

Crea un espai, físic i web, auto-gestionat per personal local i voluntari de la pròpia Societat Civil on s'alberguen iniciatives de participació ciutadana i xarxes.

Realitza un assessorament personalitzat i proporciona materials formatius actualitzats i tècniques de treball en temàtiques d'execució, seguiment i justificació de projectes, a les associacions contraparts marroquines que mantenen relació amb ONGD espanyoles o tenen interès per mantenir-la.

Genera espais d'intercanvi d'informació entre ONG espanyoles i marroquines amb altres ONG d'altres països, per a la generació de nous projectes.

 

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  València Universitaria
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [15150] La participación democrática y la sociedad civil
 • Lloc d'actuació:
  Marruecos (Marruecos)
 • Data inici:
  01/03/2011
 • Data finalització:
  31/03/2011
 • Financiació:
  5.304 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 5.304 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 58 societat civil