Projecte 2014/10

Desenvolupament i valorització de nous bio-polímers obtinguts a partir de la fracció proteica dels residus de la pell no adobada. Aspectes analítics i ambientals en el context del desenvolupament sostenible.

Objetius

- Desenvolupar habilitats per a la gestió eficaç dels residus

- Resoldre problemes d'emmagatzematge de residus sense tractar

- Definir una estratègia de recuperació de residus, al coumplimiento de la visió del govern per al desenvolupament sostenible i les estratègies relacionades

- Definir solucions tècniques útils en matèria de legislació de la gestió de residus i el medi ambient, que siguin econòmicament acceptables

Descripció

El principal objectiu del projecte és augmentar el valor dels residus sense adobar de la indústria del cuir mitjançant l'ús del seu fracció de proteïnes. Es pretén desenvolupar un procés innovador per a l'obtenció de macromolècules orgàniques polimeritzades que puguin emprar-se com pel·lícules pretectoras específiques a la corrosió i la retenció de contaminants inorgànics

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
 • Vinculació:
 • Socis locals:
 • Sector:
  [14050] Eliminación y tratamiento de residuos sólidos
 • Lloc d'actuació:
  Marruecos
 • Data inici:
  01/03/2015
 • Data finalització:
  01/03/2016
 • Financiació:
  2.000 €
 • Aportacions:
 • Població beneficiària: