Projecte 2014/03

La qualitat de les aigües de León (Nicaragua): avaluació i sensibilització (NICAQUA)

Objetius

- Formar tècnics especialitzats en anàlisi d'aigua

- Sensibilitzar la població escolar

- Formar i sensibilitzar els visitants del Jardí Botànic

- Seguiment periòdic de la qualitat de les aigües

- Reformar i millorar el laboratori d'anàlisi d'aigües

Descripció

Projecte centrat en la qualitat de les aigües corrents de Lleó (Nicaragua) des d'una visió multidisciplinar cientificotècnica i socioeducativa, formant tècnics amb base científica que siguin capaços d'avaluar la qualitat dels rius nicaragüencs mitjançant mètodes senzills i barats, així com refermar l'estudi a llarg termini dels mateixos mitjançant la millora d'un laboratori limnològic a la UNAN i activitats continuades de monitorització ambiental. També sensibilitzar la societat lleonesa respecte als problemes mediambientals que afecten la qualitat i biodiversitat dels seus rius.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Mezquita Juanes, Francesc
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Sin Equipo/ONG
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
 • Sector:
  [410] Protección general medio ambiente
 • Lloc d'actuació:
  Nicaragua
 • Data inici:
  01/07/2015
 • Data finalització:
  30/06/2016
 • Financiació:
  13.000 €
 • Aportacions:
 • Població beneficiària: