Projecte SN07.A132

Polítiques de Propietat Intel·lectual i Desenvolupament Econòmic en el Perú

 • PI_PUCP6.jpg
 • PI_PUCP25fp.jpg
 • PI_PUCP34fp.jpg
 • PI_PUCP35fp.jpg
 • PI_PUCP24fp.jpg

Objetius

El projecte PPIDEP vol contribuir al fet que en el Perú existisca un millor enteniment sobre els abastos i dimensió dels drets de propietat intel·lectual perquè les persones competents puguen prendre decisions adequades en el disseny de polítiques públiques.

Objectius específics: 

 • Satisfer la demanda d'experts en l'àrea de PI, perquè no es limiten a ser simples gestors o advocats especialitzats en l'aplicació literal de les lleis i procediments.
 • Desenvolupar recerques interdisciplinàries de caràcter eminentment empíric.
 • Introduir l'enfocament interdisciplinari en l'ensenyament de la Propietat Intel·lectual i dret a la competència en el Perú.

Descripció

El PPIDEP ha contribuït, d'una banda, a proveir de noves perspectives en l'educació peruana sobre PI, que encara manca d'un enfocament interdisciplinari i, per un altre, generar aportacions de qualitat que els permeten als diferents actors econòmics, socials i polítics a Perú prendre decisions més informades, per a açò s'han realitzat dos estudis:

Primer estudi interdisciplinari: "Propiedad Intel·lectual (PI), catch up i creixement en països en vies de desenvolupament. Especial consideració al cas del Perú", completat per l'estudi"Políticas d'Innovació i Propietat Intel·lectual en el Perú", principalment centrat en l'impacte dels estàndards de PI en el desenvolupament econòmic del Perú, concloent-se amb dades contrastades per experiències en els països emergents, que les polítiques de PI per si soles no permeten accelerar el desenvolupament del país, havent-se de realitzar una política de foment de la industrialització del país, principalment sobre la base de sectors tradicionals, i en educació.

Segon estudi interdisciplinari: "Estudi empíric sobre les IG i les denominacions d'origen (DO). Especial referència a les DO de la Comunitat Valenciana i del Perú", en el qual s'ha tractat la importància de les indicacions geogràfiques com a eina de protecció dels coneixements tradicionals i l'anàlisi dels seus efectes econòmics i comercials en un entorn competitiu.

Finalment s'ha treballat en l'elaboració d'un Manual de Bones Pràctiques en l'Ensenyament de la Propietat Intel·lectual per a estudiants que no siguen de dret, que s'ha concretat en particular en l'àmbit de la protecció de les diferents modalitats d'invencions: patents, models d'utilitat i obtencions vegetals, a les quals cal afegir els certificats complementaris de protecció. Així mateix, s'ha elaborat un "Manual de Propietat Industrial: Una aproximació multidisciplinària a la protecció de les invencions", per a facilitar l'ensenyament del Dret de la propietat industrial tant a juristes ens especialistes en la matèria com a professionals i investigadors d'altres branques de coneixement.

L'execució del projecte ha superat l'enfocament merament jurídic per a arribar a una aproximació multidisciplinària a l'estudi i enteniment dels diferents mecanismes de la PI que existeixen, que permet comprendre la importància de les diverses modalitats de PI per a fomentar el progrés d'incipient teixit productiu del Perú, en particular del sector agroalimentari i, d'aquesta manera, determinar polítiques públiques adequades.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Palau Ramirez, Felipe
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
 • Sector:
  [11430] Formación superior técnica y de dirección
 • Lloc d'actuació:
  Perú (Perú)
 • Data inici:
  14/07/2012
 • Data finalització:
  30/12/2014
 • Financiació:
  120.710 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 30.000 €

  PUCP: 20.000 €

  Aportación privada: 70.170 €

 • Població beneficiària: