Projecte SN07.A140

Oficina d'empreniment per a estudiants de la Universitat Tecnològica de Pereira receptors de remeses de la migració internacional.

 • 2011-11-17 08.51.41.jpg
 • 2012-02-23 17.00.43.jpg
 • 2012-02-21 10.38.39.jpg
 • 2011-11-17 10.10.44.jpg
 • 2012-02-23 14.33.57.jpg
 • 2011-11-17 09.31.10.jpg
 • 2012-02-23 16.07.48.jpg

Objetius

Contribuir a potenciar els impactes positius de la migració internacional des de Colòmbia, amb una perspectiva de codesenvolupament i àmplia participació institucional.

Descripció

Des del 2001, la migració ha sigut una de les característiques de la regió de l'eix cafetaler per a la comunitat, una oportunitat per a tirar endavant i millorar la qualitat de vida, evident en les altes xifres d'emigrats per a Espanya i estats units i en els ingressos enviats com a remeses que ajudarien a les llars de la regió per al millorament o accés a alimentació, habitatge i educació.

La ciutat de Pereira ha estat caracteritzada per l'alta migració però també per les significatives taxes de desocupació. És en aquest context on s'emmarca la Creació d'una oficina d'empreniment per a estudiants de la UTP receptors de remeses de la migració internacional.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
 • Vinculació:
 • Socis locals:
 • Sector:
  [11420] Educación universitaria
 • Lloc d'actuació:
  Colombia (Pereira)
 • Data inici:
  10/10/2011
 • Data finalització:
  31/01/2013
 • Financiació:
  36.069 €
 • Aportacions:
  Univ. València: 29.923 €

  Red Alma Mater: 3.269 €

  UTP: 2.877 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 750 universitaries

  Directe: 1100 universitaris