Projecte 11APCS2010

Teixint xarxes per a la inclusió: l'alumnat implicat en el foment de la ciutadania

Objetius

 • Afavorir la inclusió social i la participació del col·lectiu d'immigrants a la societat valenciana, fomentant la creació i l'enfortiment de xarxes de suport.
 • Conèixer i sensibilitzar sobre la condició d'immigrant pròpia i aliena.
 • Estimular el desenvolupament de les habilitats socio-personals per a l'afrontament i resolució de conflictes.

Descripció

Per a la consecució dels objectius marcats en el projecte es varen realitzar quatre tallers: "Jo, immigrant", "Gènere i migració", "Habilitats sociolaborals", "Cultura i identitat".

A través d'aquestos tallers es va informar dels recursos socials disponibles, s'estimulà cap al desenvolupament de capacitats i habilitats soci-personals i laborals a partir de la valoració de les seues competències. També s'ha enfortit la seua autoestima, i s'han construir eines per a l'afrontament i la resolució de conflictes, i s'ha promogut l'enfortiment i la (re) incorporació de valors igualitaris en les seues pràctiques quotidianes, fomentant l'intercanvi, la diversitat cultural i l'ampliació de les seues xarxes de suport.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Asociación Casa Brasil de Valencia
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [99820] Fomento de sensibilización cooperación al desarrollo
 • Lloc d'actuació:
  España (València)
 • Data inici:
  01/01/2011
 • Data finalització:
  28/02/2011
 • Financiació:
  1.326 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 1.326 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 0 comunitat general