Projecte 18APCS2005

Projecte Xaloc, intervenció amb menors en situació d'exclusió social del barri de Russafa

Objetius

Realitzar una tasca educativa a tyravés del temps lliure i del joc, potenciant el desenvolupament dels valors del / la nen / a com a persona, perquè descobreixi les seves capacitats, elevant l'autoestima i la responsabilitat Educar en actituds i habouilidades socials, creant una atmosfera de tranquil · litat respecte, afecte ... Que conribuya a conductes socials favorables, a disminuir l'ansietat del / la nen nena i augmentar la seva seguretat

Descripció

Intervenció socioeducativa amb menors d'entre 5 i 16 anys del barri de Russafa, mitjançant el suport escolar, tallers d'habilitats socials, orientació escolar o professional, excursions i ACAMPADES. jocs i esports, entrevistes AMB els famílies, Reunions amb els professors per aconseguir la normalització de la seva situació i Integració al barri.
 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Patrícia Ortega Pérez
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Cáritas Parroquial San Valero
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
  Caritas Parroquia San Valenc y san Vicente
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  España (Russafa)
 • Data inici:
  01/01/2005
 • Data finalització:
  31/12/2005
 • Financiació:
  775 €
 • Aportacions:
  : 775 €

 • Població beneficiària: