Projecte 16APCS2005

Amics per sempre

Objetius

Dinamitzar, donar suport i augmentar les dinàmiques democràtiques a la llar de jubilats de Paterna. Incrementar nombre de socis Dinamitzar l'associació augmentant el diàleg comunicatiu i la cura entre tots ells a l'hora d'organitzar i ahcer funcionar l'associació Desenvolupament d'activitats socio-formatives que afavoreixin el benestar de la gent gran del barri de la Coma. Impulsar el movimeinto nasociatovo de la gent gran

Descripció

Davant la precarietat de la situació de la llar de jubilats del barri de la Coma, conflictivitat interna i externa, així com esccasez de socis. Volem contribuir al desenvolupament i potenciació d'aquesta societat, des de la cura i el diàleg basat en el consens.
 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  José Vicent Primo
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  AUPSI
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  España (Barri de la Coma)
 • Data inici:
  19/09/2005
 • Data finalització:
  11/11/2005
 • Financiació:
  950 €
 • Aportacions:
  : 950 €

 • Població beneficiària: