Projecte 13APCS2005

Programa jove d'educació no formal estí  adreí§at a promoure iniciatives de desenvolupament comunitari a Centreamèrica

Objetius

Promoure iniciatives de desenvolupament comunitari per tal de millorar la qualitat de vida dels / les joves amb escassos recursos econòmics provienientes de diviersa comunidadaes rurals d'El Salvador i Nicaragua

Descripció

Realitzar cursos i tallers otirentados a proporcionar als / les joves de les residències d'estudiants solidàries, responsables de la tasca comunitària de les seves zones d'origen les eines per enfortir les capacitats en les principals àrees de la feina.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  francisco Carrillo Quilez
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  JOVESOLIDES
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  Nicaragua
 • Data inici:
  01/07/2005
 • Data finalització:
  01/09/2005
 • Financiació:
  3.000 €
 • Aportacions:
  : 3.000 €

 • Població beneficiària: