Projecte 10APCS2005

Obrint espais, prevenció de situacions d'aillament social

Objetius

Aconseguir que el malalt mental prengui consciència i assumeixi la seva problemàtica, millorant la qualitat de vida, pel que fa a higiene, alimentació i canvi d'hàbits.

Afavorir l'acceptació social de la persona malalta, al nucli famililar

Colabroar en la creació i promoció de recursos socials i en la millora dels existents per a la satisfacció de les necessitats bio-psico-socials.

Descripció

Pretén oferir un espai d'oci a les persones amb diagnòstic de malaltia mental ubicades als barris marírtims i al centre penitenciari de Picassent

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Conxa Calvet Soriano
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  AMBIT
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [16061] Cultura y ocio
 • Lloc d'actuació:
  España
 • Data inici:
  01/09/2005
 • Data finalització:
  31/06/2006
 • Financiació:
  1.500 €
 • Aportacions:
  : 1.500 €

 • Població beneficiària: