Projecte 8APCS2005

Projecte Senda, intervenció amb menors en risc i suport a les seves famílies

Objetius

OBJECTIUS GENERALS. a) Atendre les necessitats del menor i jove des del seu propi entorn social b) Oferir una alternativa preventiva, dirigida a joves d'alt risc basada en l'educació en el lleure i en l'ocupació positiva de l'oci, afavorint els seus processos d'adaptació i integració social. c) Fomentar la participació social d'aquests joves en el seu entorn.

Descripció

Projecte que treballa en el temps lliure i en l'oci la prevenció de menors que està en situació de risc i exclusió social, realitzant una intervenció socio-eduicativa i recolzant les seves famílies.
 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Vicente Albalate Calvo
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Proyecto Senda Cáritas Parroquial Avda. Ntra Sra de la Paz
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  España (Barrio de Torrefiel y Entrecamins)
 • Data inici:
  01/01/2005
 • Data finalització:
  31/12/2005
 • Financiació:
  775 €
 • Aportacions:
 • Població beneficiària: