Projecte 9APCS2005

Experiències de resitència Civil front a la guerra en Colombia

Objetius

Objectius.

Sensibilitzar al públic general i especialment a la comunitat unversitaria valenciana sobre les alternatives de resistència civil davant el conflicte armat que han sorgit en la població colombiana.

Difondre a la societat valenciana, particularment entre els universitaris, els drets que els assisteixen als civils colombians a no veure implicat en el conflicte que pateix el seu país (defensa dels drets humans enfront de les agressions que provenen de l'Estat i exigència de respecte al dret internacional humanitari per part dels grups armats)

Col·laborar a dotar de projecció internacional als processos de resistència civil enfront de la guerra a Colòmbia

Fomentar la participació ciutadana i la inserció en xarxes de defensa dels drets humans en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Enfortir el treball comú de les ONG valencianes implicades en la promoció i defensa dels drets humans a Colòmbia.

Descripció

El projecte que es presenta té per objecte difondre les expereiencias de la resistència civil enfront de la guerra amb vista a rebre suports internacionals que els reforcin davant d'un conflicte en el qual les principals víctimes són els civils.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Fabiola Meg Tebar
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Fundación Ceps
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  España (Valencia)
 • Data inici:
  17/10/2005
 • Data finalització:
  13/11/2005
 • Financiació:
  1.000 €
 • Aportacions:
  : 1.000 €

 • Població beneficiària: