Projecte 1APCS2005

Campanya: Situació de la comunitat LGTB al mon

Objetius

El objectiu general del projecte és donar a conèixer la situació de discrminació, vulneració de drets i desprotecció lega a la que esveuen sotmeses milions de persones en el món única i exclusivament per la seua orientació sexual o la seua identitat de gènere.

Descripció

Campanya de sensibiltzació i informació respecte a la situació de la comunitat de lesbianes, gais i transexuals al Mon

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Pablo hernández Miñano
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Col·lectiu LAMBDA
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  España
 • Data inici:
  01/09/2005
 • Data finalització:
  31/12/2005
 • Financiació:
  1.000 €
 • Aportacions:
  : 1.500 €

 • Població beneficiària: