Projecte 18APCS2006

Brigada de cooperació en Veneí§uela

Objetius

Els eixos fonamentals del nostre projecte són dos. En primer lloc, dur a terme un projecte de cooperació per al desenvolupament amb Veneçuela. en segon lloc i lligat al primer objectiu, conscienciar  la comunitat universitaria de la realitat de los països d'Amèrica Llatina a través de l'experiència de Veneçuela.

En allò que respecta al primer eix, els obnjectours de la brigada de Solidaritat del BEA són els de col·laborar  en l'organitzaxció de l'economia popoular, fomentar la participació ciutadana i el desenvolupament local sostenible que s'està duent a terme a Vençuela.

Descripció

La brigada de solidaritat del BEA recolçarà l'organització de l'economía popular, la participació ciutadana i el desenvolupament local sostenible que s'està duent a terme a Veneçuela La segona part consistirà en la realització d'una campanya de sensibilització a la UVEG sobre la realitat social del País.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Inés Soler Julve
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  BEA
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
 • Data inici:
  01/07/2006
 • Data finalització:
  01/12/2007
 • Financiació:
  1.000 €
 • Aportacions:
  : 1.000 €

 • Població beneficiària: