Projecte 13APCS2006

Projecte de Cooperació Socio-Sanití ria amb Nicaragua

Objetius

Seguiment de la utilització del material aprotat anys anteriors com anestèsics, agulles, cateters, reanimadors cardiopulmonars. Nova aportació de material clínico-quirúrgic en diferents hospitals de Nicaragua Cooperació amb el prohjecte Nicaragüenc Casa Quemada d'acollida i educació de xiquets i ancians

Descripció

Seguiment de la utilització del material aprotat anys anteriors com anestèsics, agulles, cateters, reanimadors cardiopulmonars. Nova aportació de material clínico-quirúrgic en diferents hospitals de Nicaragua Cooperació amb el prohjecte Nicaragüenc Casa Quemada d'acollida i educació de xiquets i ancians
 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Leticia Cabo Lozano
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Col·lectiu els 4 gats de medicina
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [12230] Infraestructura sanitaria básica
 • Lloc d'actuació:
  Nicaragua
 • Data inici:
  01/09/2006
 • Data finalització:
  30/09/2006
 • Financiació:
  4.800 €
 • Aportacions:
  : 4.800 €

 • Població beneficiària: