Projecte 7APCS2010

í€frica TV: La televisió dels ciutadans del món.

 • 7APCS2010_foto 12
 • 7APCS2010_foto 11
 • 7APCS2010_foto 10
 • 7APCS2010_foto 09
 • 7APCS2010_foto 08
 • 7APCS2010_foto 07
 • 7APCS2010_foto 06
 • 7APCS2010_foto 05
 • 7APCS2010_foto 04
 • 7APCS2010_foto 03
 • 7APCS2010_foto 02
 • 7APCS2010_foto 01

Objetius

 • Sensibilitzar la població espanyola sobre els objectius de desenvolupament del mil·lenni plantejats per l'ONU per al 2015 a través de material audiovisual creat per immigrants de l'àfrica Subsahariana.
 • Promoure una cultura de la solidaritat recíproca, entenent-se com un procés educatiu i participatiu.
 • Construir espais de confiança i relació mútua com a mitjà per a la socialització, la vinculació i la trobada.
 • Promoure la reflexió sobre la influència dels mitjans de comunicació en la cultura i aprofitar les seves propietats educatives des d'un enfocament crític.

Descripció

Taller pràctic dirigit a joves universitaris i a immigrants que pretén informar i sensibilitzar sobre els problemes que afronten les persones immigrants, sobre els seus drets i deures, les xarxes socials a les quals es vinculen en defensa dels seus drets així com els recursos públics que ofereixen les associacions i administracions locals i estatals.

En aquest procés es va dotar als participants d'eines bàsiques de comunicació audiovisual per a la difusió de problemàtiques, drets recursos i/o accions realitzades per la comunitat immigrant per a la seua difusió i visibilització, incloent pràctiques en les quals la participació del grup és tant creativa com tècnica.

Com resultat d'aquest taller es va realitzar àfrica TV2 en el qual els joves subsaharians realitzen entrevistes sobre temes relacionats amb la desigualtat, xenofòbia i les seues pròpies vivències. àfrica TV2 s'ha difós en format DVD i a través de la xarxa i és vist tant a Espanya com en els països d'origen dels joves participants.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  INTEGRA-2 MUNDO
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [15153] Medios de comunicación y el libre flujo de información
 • Lloc d'actuació:
  España (València)
 • Data inici:
  01/09/2010
 • Data finalització:
  31/12/2010
 • Financiació:
  2.607 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 2.607 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 30 joves

  Indirecte: 300 comunitat general