Projecte 9APCS2007_2013121602

Promoció al desenvolupament de comunitats indígenes de l'Equador a través de la participació d'estudiants universitaris de la residència Joves solidaris

Objetius

Promoure iniciatives de desenvolupament comunitari per tal de millorar la qualitat de vida de les persones d'escassos recursos econòmics provinents de diverses comunitats indígenes de l'Equador. OE 1 Reestructurar i executar el procés de promoció del projecte Jovesolides enfocant a comunitats indígenes organitzades a l'Equador. OE2 Seleccionar becaris compromesos amb comunitats organitzades del Ecuadro per Nbecas universitàries que permetin l'adquisició de conomcimientos tècnics específics en diferents àrees. OE3 Promoure, enfortir i executar a la residència processos de motivació i formació integral (hmana, social) que promoguin que els residents valorin les seves comunitats d'origen i treballin amb elles.

Descripció

Amb aquest projecte es pretén enfortir el teixit organitzatiu de les comunitats perquè els joves de la residència de joves solidaris segueixin treballant en en pro de les seves comunitats reforçant amb els seus coneixements les esturcturtas i donar suport al treball comunitario.studiantes universitaris de la residència Joves solidaris
 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
 • Vinculació:
 • Socis locals:
 • Sector:
  [99820] Fomento de sensibilización cooperación al desarrollo
 • Lloc d'actuació:
 • Data inici:
  01/01/2007
 • Data finalització:
  30/11/2007
 • Financiació:
  6.000 €
 • Aportacions:
  : 6.000 €

 • Població beneficiària: