Projecte 7APCS2007

VII jornades de cooperació al desenvolupament a la UV

Objetius

Potenciar la participació de la comunitat universitària valenciana en la cooperació i en l'educació al desenvolupament a través d'activitats de sensibilització i formació i formació sobre la situació dels països en vies de desenvolupament i de les relacions Nord-Sud.

Objectius específics.

OE1 Contribuir a la millora dels coneixements de la comunitat universitària a València en matèria de Coooperación i educació al desenvolupament.

OE2. Inventivar la participació dels / les estudiants de la UV en projectes de cooperació al desenvolupament, educatius o en les estructures socials universitàries.

OE3 Sensibilitzar la comunitat universitària ia la societat valenciana en general sobre la situació dels països del sud i el paper de la dona en les seves comunitats.

Descripció

El present projecte té com a objectiu sensibilitzar la societat valenciana, amb especial èmfasi en la comunitat educativa, sobre la realitat de Guatemala i les alternatives de desenvolupament local comunitari posades en marxa per la seva població camperola i indígnea. Amb aquesta finalitat preveu l'elaboració d'un material didàctic dirigit a l'àmbit formal i no formal elaborat sobre la base del material de sensibilització present en ACSUD

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
 • Vinculació:
 • Socis locals:
 • Sector:
  [99820] Fomento de sensibilización cooperación al desarrollo
 • Lloc d'actuació:
 • Data inici:
  01/07/2007
 • Data finalització:
  01/12/2007
 • Financiació:
  2.977 €
 • Aportacions:
  : 2.977 €

 • Població beneficiària: