Projecte 6APCS007

Construint Alternatives:. Les lluites dels pobles de Guatemala

Objetius

Sensibilitzar la societat valenciana, en especial l'educativa, sobre la realitat de Guatemala.

Descripció

El present projecte té com a objectiu sensibilitzar la societat valenciana, amb especial èmfasi en la comunitat educativa, sobre la realitat de Guatemala i les alternatives de desenvolupament local comunitari posades en marxa per la seva població camperola i indígnea. Amb aquesta finalitat preveu l'elaboració d'un material didàctic dirigit a l'àmbit formal i no formal elaborat sobre la base del material de sensibilització present en ACSUD
 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
 • Vinculació:
 • Socis locals:
 • Sector:
  [111] Educación, nivel no especificado
 • Lloc d'actuació:
 • Data inici:
  01/07/2007
 • Data finalització:
  01/12/2007
 • Financiació:
  3.000 €
 • Aportacions:
  : 3.000 €

 • Població beneficiària: