Projecte 5APCS2007

BE SOLID

Objetius

1 . - Millorar l'estat de salut de les comunitats triades per al projecte i la perpetuació d'aquesta mitjançant una formació sanitària bàsica als responsables dels menors . Es disminuirà la mortalitat infantil per malalties transmissibles potencialment prevenibles mitjançant normes bàsiques de salut i higiene , així com el seu diagnòstic i actuació sanitària immediata , mitjançant la realització d'exàmens de salut bàsics .
S'estimen en 7500 les famílies beneficiades indirectament amb una atenció sanitària d'uns 2300 pacients amb avaluació diagnòstica i tractament en els necessitats . A més es derivaran al sistema de salut local les patologies greus o potencialment greus que ho requereixin , apropant d'aquesta manera el sistema nacional de salut del Perú a la població .
Els indicadors seran avaluats per la contrapart que al seu torn formularà una supervisió per part del sistema de salut . De la mateixa manera , són els encarregats de treballar les fonts de verificació per a complir dels indicadors definits ( romanen recollits en els objectius específics del projecte ) .
2 . - Realitzar una campanya de desparasitació que comprèn la medicació amb antiparasitaris a tots els infants atesos i el subministrament d'aquests antiparasitaris a totes les persones que conviuen amb el menor .
3 . - Realitzar una campanya de salut dental , on es reparteixin raspalls de dents i monodosi de fluor per esbandida oral a tota la població atesa, de manera que es sensibilitzi sobre la importància de la higiene bucodental .
4 . - Realitzar una base de dades que podrà quedar en el lloc de la contrapart a disposició de qualsevol organisme que ho demani per tal de realitzar un seguiment dels pacients i una acció de millora assistencial o educacional per a la comunitat o les autoritats sanitàries competents avaluant el nivell general de nutrició i salubritat de la població infantil .
5 . - Perquè els objectius generals es mantinguin i com a mitjà al seu torn s'implantarà un sistema d'educació formal i formació per als adults ( generalment mares ) i joves de les comunitats ateses i així pal·liar les possibles malalties adquirides en el futur mitjançant la prevenció . D'aquesta manera aconseguirem la independència de la comunitat de les ajudes exteriors o la minimització de les necessitats d'intervenció .
6 . - Establir contacte amb els professionals i responsables de salut de la zona perquè col·laborin en el possible i es mantingui així una continuïtat de la nostra tasca en un futur .

Descripció

Atendre les necessitats socials i sanitàries de l'anomenat "tercer món" (Atenciónde necessitats sociosanitàries, revisions mèdiques, derivacions o centres adequats, atenció mèdica traumatològica a València de nens que no poden ser atesos en els seus països d'origen, enviament de medicaments)

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  LUIS JAVIER HUERTA MARTíNEZ
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  BE SOLID
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
  AOSICACIÓN VALENCIANA DE ASISTENCIA SANITARIA Y SOCIAL VOLUNTARIA AVASSV
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  Perú (Lima)
 • Data inici:
  13/07/2007
 • Data finalització:
  3/08/2007
 • Financiació:
  4.493 €
 • Aportacions:
  : 4.493 €

 • Població beneficiària: