Projecte 1APCS2007

Videografos solidarios, I Tú que vols fer?

Objetius

Objectiu General .

Crear un material audiovisual que promogui i difongui l'acostament , la comprensió i les actituds solidàries davant la convivència de les persones provinents de diferents països .

objectius específics

Promoure una cultura de la solidaritat recíproca , entenent-se com un procés educatiu i participatiu entre actors procedents de diferents realitats socials .

Faciliar la comprensió de la relació que hi ha entre les nostres pròpies vides i les de les persones d'altres parts del món que conviuen en el nostre entorn més proper .

Crear espais de confiança i relació mútua com a mitjà per a la socialització , la vinculació i la trobada .

Reflexionar sobre forces econòmiques , socials i polítiques , tant del Nord com del Sud i les relacions que expliquen i provoquen l'existència de la pobresa i desigualtat per mitjà de documentals , vídeos i material audiovisual .

Desenvolupar valors , actituds , destreses que augmentin l'autoestima de les persones , capacitant-les per ser més responsables dels seus actes .

Promoure la reflexió sobre la influència dels mitjans de comunicació en la cultura i aprofitar les seves propietats educatives des d'un enfocament crític .

Crear un material audiovisual dinàmic i actual que mostri a la societat valenciana algunes de les situacions a què s'enfronten els joves en si vida quotidiana i com ho mostren a través d'un audiovisual

Descripció

Aquest projecte pretén facilitar una nova visió i comprensió d'algunes situacions quotidianes dels joves en el nou context multicultural de la ciutat per mitjà de dinàmiques de grup i participació que afavoreixin la integració entre joves locals i immigrants d'una escola de València Capital

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Toribio Sahuquillo, José María
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Psicólogos sin Fronteras
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [16061] Cultura y ocio
 • Lloc d'actuació:
  España (Valencia)
 • Data inici:
  15/10/2007
 • Data finalització:
  20/12/2007
 • Financiació:
  0 €
 • Aportacions:
  : 2.984 €

 • Població beneficiària: