Projecte 6APCS2008

Guia alimentí ria i culiní ria per a les famílies d'acollida dels nens ucraí¯nesos de la zona de Txernòbil

Objetius

Elaborar una guia alimentària i culinària que ajudi les famílies permetent una millora de l'estat de salut d'aquests nens.

Descripció

Després de l'explosió de la central nuclear de Txernòbil el 1986 s'ha originat entre la població propera a la zona problemes de salut i nutricionals, per pal · liar aquests efectes, milers de nens ens 5 i 17 anys són acollits temporalment a l'estiu per famílies d'acollida , els quals han plantejat dubtes sobre l'alimentació més adequada per a ells. el projecte pretén elaborar una guia alimentària i culinària que ajudi les famílies permetent una millora de l'estat de salut d'aquests nens.
 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Maria Amparo Bayarri Maya
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  ADINU
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
  Fundación juntos por la Vida de la Comunidad Valenciana
 • Sector:
  [12240] Nutrición básica
 • Lloc d'actuació:
 • Data inici:
  01/12/2008
 • Data finalització:
  05/12/209
 • Financiació:
  3.000 €
 • Aportacions:
  : 3.000 €

 • Població beneficiària: