Projecte 9APCS2008

Voluntariat, espai d'encontre intercultural

Objetius

Objectiu general. Promocionar l'acció voluntària entre les persones immigrants com a espai d'interculturalitat

objectius específics

Donar a conèixer el voluntariat, a les persones immigrants, com a via de participació social

Dotar de Oos coneixements i habilitats necessaris per desenvolupar una acció voluntària efectiva i amb capacitat de transformació social.

Posar en marxa accions de voluntariat amb la participació de les persones immigrants

Descripció

Promocionar l'acció voluntària entre les persones immigrants com a espai d'interculturalitat. Dotar dels coneixements i habilitats necessàries per ser agents actius en les accions d'acollida de la immigració.

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Toribio Sahuquillo, José María
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Psicólogos sin Fronteras
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  España (Valencia)
 • Data inici:
  17/09/2008
 • Data finalització:
  15/05/2009
 • Financiació:
  3.000 €
 • Aportacions:
  : 3.000 €

 • Població beneficiària: