Projecte 8APCS2008

Gestió i manteniment del Menjador Social S. José de Benimaclet

Objetius

Objectius Generals. a) Intervenció social al barri de Benimaclet per lluitar contra la pobresa de forma integral , programada , personalitzada i comunitària , de manera que s'evitin situacions d'exclusió social i es fomenti l'autonomia personal de l'usuari . b ) Creació d'un programa d'inserció social del col·lectiu que es troba en situació de pobresa severa . c ) Facilitar al col·lectiu beneficiari del servei l'accés a la informació , l'ocupació i els serveis de l'administració pública . d) Sensibilització social cap al programa . Objectius específics . a.1 ) Cobrir les necessitats assistencials , a nivell alimentari , d'un nombre màxim diari de 30personas amb escassos recursos . a.2 ) seguiment de casos a.3) Valoració i intervenció psicosocial a.4 ) Animació sociocultural i classes de repàs escolar per als menors usuaris del servei . b.1 ) Mantenir contacte amb diferents estaments socials , comunitaris , agents socioeconòmics . b.2) Creació d'una borsa de treball eficaç que sigui útil davant la greu crisi econòmica actual . c.1 ) Informar sobre els recursos socials existents . c.2 ) Orientació dels usuaris del Menjador en la recerca de feina , tràmits administratius , atenció primària i altres serveis sociosanitaris . c.3 , Tramitació de documents : PNC , PER, ajudes a minusválidosprestaciones per fill a càrrec , ingrés en rsidencias , etc . d.1 ) Informar sobre els objectius del Menjador al barri , mitjançant la informació facilitada en les diverses activitats que realitzi l'Associació GUP . d.2) Formació del voluntariat i obertura del programa a estudiants en pràctiques de la Universitat de València .

Descripció

Projecte per a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social al barri de Benimaclet de València

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Manuel Zarzo Castelló
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  GRUPO UNIVERSITARIO PARROQUIAL DE BENIMACLET - GUP
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  España (Benimaclet)
 • Data inici:
  01/10/2008
 • Data finalització:
  31/07/2009
 • Financiació:
  3.000 €
 • Aportacions:
  : 3.000 €

 • Població beneficiària: