Projecte 4APCS2008

Trencadis

Objetius

OBJECTIU CENERAL
Prevenir situacions d'aïllament social i promoure actituds i conductes
d'integració social , possibilitant que les persones amb malaltia mental
mantinguin en la comunitat en millors condicions de qualitat de vida i
autonomia .
OBJECTIUS ESPEC [ FICS
• Augmentar el nombre de relacions interpersonals i de recursos per
obtenir-les.
• Reforçar el tractament , frenar el deteriorament i els símptomes negatius de la
malaltia .
• Educar i entrenar en habilitats socials .
• Iniciar o desenvolupar nous interessos , aficions , habilitats o capacitats ,
relacionades amb la cultura , l'art, la creativitat , l'esport , les aficions
personals ...

• Donar a conèixer els recursos de l'entorn , la ciutat i del medi ambient
proper per optimitzar l'ús de l'oci i del temps lliure .
• Sensibilitzar les institucions , grups i persones de l'entorn sobre la salut
mental . Eliminar l'estigma que todavfa s'arrossega sobre aquestes patologfas
mitjançant el coneixement proper i la relació .
• Fomentar la realització d'activitats saludables i esportives , millorant
les condicions ffsicas dels usuaris i creant hàbits saludables .
• Obrir totes les possibilitats que ofereix el maneig bàsic de l'ordinador i
Internet .

Descripció

Programa de prevenció de situacions d'aïllament social per a persones amb malaltia mental

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Enrique Alcañiz Alonso
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  AMBIT
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
  AMBIT ASSOCIACIÓ
 • Sector:
  [111] Educación, nivel no especificado
 • Lloc d'actuació:
  España (valencia)
 • Data inici:
  1/10/2008
 • Data finalització:
  01/04/2009
 • Financiació:
  2.000 €
 • Aportacions:
  : 2.000 €

 • Població beneficiària: