Projecte 11ACPS2009

Campanya de sensibilització sobre el tema: ablació a ala dona a Burkina Faso

Objetius

L'objectiu general del projectes és conscienciar sobre la pràctica de l'ablació i les seves conseqüències. Per a això actuarem en dos àmbits:

1. a la província de Poni de Burkina Faso

2. A la comunitat universitària de la UV

Els objectius específics són:

Contribuir a la sensibilització de ls dones i els nens sobre els seus drets

Contribuir a la promoció i l'expansió de les dones en el nostre sector.

Sensibilitzar la comunitat universitària davant d'una problemàtica existent i relacionada amb la integració dels immigrants a Espanya i la igualtat de gènere.

Descripció

Aquest projecte pretén sensibilitzar la població en un tema encara existent com és el de l'ablació femenina. Conscienciar a l'entorn universitari de l'existència d'aquesta acció i conscienciar la població de Burkina Faso

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Carmen Jiménez Cebrián
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Sense trellat produccions
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
  TeSo
 • Sector:
  [99820] Fomento de sensibilización cooperación al desarrollo
 • Lloc d'actuació:
  Burkina Faso
 • Data inici:
  01/07/2009
 • Data finalització:
  0107/2010
 • Financiació:
  1.200 €
 • Aportacions:
  : 1.200 €

 • Població beneficiària: