Projecte 10APCS2009

Projecte de conscienciació i sensibilització en l'í mbit universitari del País Valencií  per la Solidaritat amb Cuba 2009

Objetius

La finalitat del projecte és generar voluntaddes i actius en la població juevnil universitària en la solidaritat amb Cuba, perquè tinguin les eines adequades per programar i desenvolupar diverses formes d'intervenció solidària.

Descripció

El projecte s'emmarca en l'àmbit universitari amb programes i activitats per a la conscienciació i sensibilització sobre països empobrits i les alternatives i causes que proposen

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Raquel Navarro Cerveró
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  ACONTRACORRENT
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
  ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AMISTAD CON CUBA JOSÉ MARTÍ
 • Sector:
  [99820] Fomento de sensibilización cooperación al desarrollo
 • Lloc d'actuació:
  Afganistán
 • Data inici:
  01/01/2009
 • Data finalització:
  31/12/209
 • Financiació:
  2.100 €
 • Aportacions:
 • Població beneficiària: