Projecte 4APCS2009

Fer més pels que més el necessiten

Objetius

BJECTIUS ESPECíFICS DE ACMAS MITJANÇANT EL PRESENT PROJECTE o Mitjançant la col·laboració de l'associació Riayat Ibn assabyl : o Millorar la qualitat de vida i millorar la situació sanitària dels infants, d'acord amb els requeriments sanitaris fixats per l'Organització Mundial de la Salut . o Organitzar tallers educatius sobre la sanitat amb els nens de l'associació per tal de promoure la salut comunitària i els principis de convivència i benestar social . o Estudi sobre l'estat nutricional dels nens mitjançant mesurament de constants i valors bioquímics i físics per a la futura elaboració de l'estudi sobre l'estat sanitari de la població de Lahrawiyine . o Amb la col·laboració de l'associació " solidarité feminine " o Millorar la qualitat de vida dels nens i mares , la seva situació sanitària , d'acord amb els requeriments sanitaris fixats per l'Organització Mundial de la Salut . • Organitzar tallers educatius a prop de la sanitat amb els nens i les mares de l'associació. • Estudi sobre l'estat nutricional dels nens mitjançant mesurament de constants i valors bioquímics i físics dels nens • Ajudar Solidarité feminine en el seu projecte de sensibilització i d'educació als nens i mares. Sobretot en les poblacions més vulnerables a causa de la problemàtica dels nens nascuts fora del matrimoni . ~ Amb la col·laboració de l'associació dels estudiants de la facultat de Medicina de Casa blanca • Enfortir les relacions entre ACMAS i l'associació dels estudiants de la facultat de medicina de Casa blanca per afavorir i establir intercanvis socioeducatius , mitjançant la participació activa en les activitats de sensibilització i els tallers de futurs projectes de desenvolupament i cooperació sanitària de ACMAS a Casablanca ~ amb la col·laboració de l'ONG Jarit i mitjançant les associacions amb les que col·laboren al Marroc . • Participar en la dinamització del nou centre sanitari construït per l'ONG Jarit i subvencionat per la Diputació de València , realitzant campanyes de salut amb la població • Reunir i unir llaços amb les dues associacions que treballen a les poblacions Hassi Labiad i d'Al Khomlia per analitzar la situació i els seus àmbits d'actuació per determinar la possibilitat d'elaborar projectes conjunts futurs . • Rebre els nens i mares que arriben cada dia a l'associació , participant en les diferents activitats proposades per les associacions de sensibilització , formació sanitària i cultura . Alhora , aquestes activitats i tallers ens serveixen per entrar en contacte amb els grups més desfavorits de la regió

Descripció

Activitats de cooperació sanitària en diverses regioes de la Ciutat de Casablanca amb la col·laboració d'associacions en la contrapart (RIA i Solidarité Feminin) i l'ONG de suport a València (Jarit) destinades a millorar el nivell de sanitat, higiene i nutricón de la població

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  MARIAM SENHADJI
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Acmas
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
  Jarit
  RIAYAT IBN ASSABYL
 • Sector:
  [12220] Atención sanitaria básica
 • Lloc d'actuació:
  Marruecos (Casablanca)
 • Data inici:
  10/10/2009
 • Data finalització:
  19/10/2009
 • Financiació:
  6.000 €
 • Aportacions:
  : 6.000 €

 • Població beneficiària: