Projecte 1APCS2011

"Xivarri" Programa de prevenció de situacions de aillament social per a persones amb enfermetat mental

Objetius

OBJECTIU GENERAL Prevenir situacions d'aïllament social en persones amb malaltia mental . Promovent la creació de xarxes que afavoreixin la integració i permanència en la comunitat, per augmentar la qualitat de vida i autonomia . OBJECTIUS ESPECíFICS • Augmentar el nombre de relacions interpersonals i millora de les capacitats relacionals • Contribuir a la disminució dels símptomes negatius de la malaltia . • Educar i entrenar en habilitats socials . • Iniciar o desenvolupar activitats relacionades amb la cultura , l'art, la creativitat , i l'esport , fomentant nous interessos , aficions , habilitats o capacitats . • Donar a conèixer els recursos de la ciutat i de l'entorn per potenciar noves formes d'ús de l'oci i del temps lliure . • Promoure una visió positiva de la persona amb malaltia mental a través de la sensibilització a la comunitat , grups i institucions . • Fomentar els hàbits de vida saludables i les activitats esportives , per a una millora de les condicions físiques i psíquiques . • Fomentar la presa de decisions , afavorint l'autonomia

Descripció

El Programa " Xivarri " s'adreça a persones amb Malaltia Mental (homes i dones ) , derivats dels Centres Municipals de Serveis Socials de Malva-rosa i Natzaret , Centre de Salut Primària de Serradora i Natzaret , Unitat de Salut Mental de Malva-rosa i usuaris de la pròpia associació . També està obert a la participació de persones alienes al programa , voluntaris , amics , familiars que vulguin, es dóna un acostament entre diferents persones en un ambient distès promovent un canvi en la imatge que es té de la persona amb malaltia mental . El programa s'enfoca especialment a aquelles persones que compten amb menys suports i recursos personals i familiars i / o tenen més dificultat d'accés a un ús autònom i positiu del seu temps d'oci i temps lliure . El programa té un caràcter preventiu si tenim en compte la importància que té per a tota persona establir relacions socials , ja que aquest tipus de relacions afavoreixen la formació de la identitat , donen sentit a les cures relacionats amb la salut , a més de proporcionar a les persones amb malaltia mental la pasibilidad que s'estableixin amb altres una xarxa de suport a la qual poder acudir en situacions difícils de solitud , de pèrdua , d'aïllament , ... sent un component crucial perquè les persones amb malaltia mental mantinguin els llaços amb la comunitat a la qual pertanyen . El programa pretén : - Que les persones que intervenen en el programa creuen entre elles llaços que els permetin continuar amb el procés que han començat per si mateixos , és a dir , que el programa esdevingui un punt de trobada entre les persones , facilitant l' espai i els motius per estar amb altres . - Que s'estableixin xarxes entre les persones , a través de les quals poder quedar amb altres , per junts poder realitzar qualsevol activitat de forma normalitzada , evitant l'aïllament social en què es troben algunes persones amb malaltia mental . Anar al cinema , veure una exposició , anar a la platja , fer una passejada , etc . , Passen a ser activitats de la vida quotidiana . - Facilitar vies de participació i integració que permetin la visibilització de les persones amb malaltia mental , lluny d'estereotips socials , a través dels quals , s'ha apropat la societat a la malaltia mental , al llarg del temps .

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  García Vilaplana, Alonso
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  AMBIT
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  España (Valencia)
 • Data inici:
  7/01/2011
 • Data finalització:
  22/12/2012
 • Financiació:
  2.565 €
 • Aportacions:
  : 2.565 €

 • Població beneficiària: