Projecte 06APCS2011

Oportunidades y Debilidades del Retorno de Inmigrantes Subsaharianos a sus Países de Origen

Objetius

Objectiu General : Promoure i difondre l'acostament , la comprensió i les actituds solidàries envers la situació de retorn d'immigrants tant en el col·lectiu africà com en persones autòctones a través de tallers de participació i un documental sobre les idees de retorn des de diferents perspectivas.Objetivos específics : Involucrar persones provinents de països en vies de desenvolupament en la sensibilització i educació sobre les problemàtiques que els afecten , relacionats particularment amb el tema de retorn. Crear un espai de participació que permeti l'intercanvi d'experiències i el coneixement mutu entre el col·lectiu immigrant i estudiants de la Universitat de València , de manera que a través d'un treball conjunt , s'afavoreixi l'eliminació dels estereotips i es millori l'impacte de les campanyes de sensibilització . Promoure i difondre l'acostament , la comprensió i les actituds solidàries cap a les persones provinents de països de l'àfrica subsahariana que conviuen en el nostre entorn més proper . Reflexionar sobre la potencialitat que té la immigració com a factor de desenvolupament en els països de l'àfrica Subsahariana per mitjà de material audiovisual . & Desenvolupar valors , actituds i destreses que augmentin l'autoestima de les persones , capacitant-les per ser més responsables dels seus actes . Potenciar el respecte, la imaginació i la creativitat com a instrument de sensibilització . Generar un espai d'interès comú on els immigrants poden mostrar cada un els seus fortaleses , treballar sobre la seva identitat , donar la seva opinió sobre la seva realitat i així potenciar la seva autoestima . Promoure la reflexió sobre la influència dels mitjans de comunicació en la cultura i aprofitar les seves propietats de sensibilització des d'un enfocament crític .

Descripció

El projecte - Oportunitats i Debilitats de la tornada d'immigrants subsaharians als seus Països d'Origen - pretén sensibilitzar la població autòctona i immigrant sobre el retorn d'immigrants en l'actual situació de crisi a través d'un document audiovisual que en el seu procés de realització involucri els mateixos immigrants . El projecte es realitzarà en dues etapes , la primera serà és un taller on es treballarà el tema del retorn com a part natural del cicle migratori , les causes per retornar , els aspectes emocionals , les oportunitats que podria donar als immigrants per culminar un projecte migratori reeixit i les debilitats que podria arribar a generar si no es fa de manera planejada , i responsable . La segona consisteix a narrar les experiències dels immigrants sobre aquest tema i construir un guió documental que contingui entrevistes i experiències amb diferents actors socials que puguin donar-nos una perspectiva diferent sobre aquest tema i que conclourà en un documental . Aquest document audiovisual serà utilitzat com a material de sensibilització en diferents àmbits interessats en l'educació per al desenvolupament i com a material de divulgació de la realitat d'aquestes persones en els seus països d'origen .

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Lombana Pachón, Marco Javier
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Asociación Integra2 Mundo
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [16010] Seguridad social, servicios sociales
 • Lloc d'actuació:
  España
 • Data inici:
  01/05/2011
 • Data finalització:
  01/11/2011
 • Financiació:
  2.565 €
 • Aportacions:
 • Població beneficiària: