Projecte 8APCS2011

CUDE - Capacitació a Universitaris/es per al seu Desenvolupament com a Representants d'Estudiants

Objetius

OBJECTIU GENERAL OG: Millorar el sistema universitari marroquí, la vida acadèmica de l'/ a universitari / oi la millora de la qualitat-producte del / a tituladazo que s'incorpora al mercat laboral ia la societat. OBJECTIUS ESPECíFICS OE1; Crear espais de preparació, gestió, expressió, relació amb i representació d'altres estudiants universitaris. OE2; Capacitar estudiants universitàries / us marroquins interessats / des en l'acció social i la representació universitària, per crear, dinamitzar, mantenir i fer funcionar estructures de participació dels òrgans de govern universitaris i la realització d'activitats paral·leles a la vida acadèmica que dinamitzin i assessorin als seus companys / es estudiants. OE3; Consolidar vincles relacionals entre associacions estudiantils marroquina i associacions estudiantils de la Universitat de València.

Descripció

De la nostra experiència a la regió constatem la pràctica nul·la participació dels estudiants universitaris en l'esdevenir acadèmic , la quasi inexistent participació extra acadèmica o la nul·la oferta d'activitats a l'entorn universitario.La organització estudiantil no té a les universitats marroquines de sistematització , estructura i organització , existint un teixit associatiu molt minso amb una capacitat nul·la per representar la resta de la comunitat estudiantil , dotar-la de serveis creats per estudiants per a estudiants o d'obtenir resultats suficients que redunden en una millora de la qualitat del sistema , en la seva faceta de fiscalització de l'activitat docent , d'aportació d'innovacions , de garantia de drets o de complement de la prestació docent en forma d'activitats alternatives o complementàries . EL PROJECTE PRETÉN CAPACITAR A GRUPS D'ESTUDIANTS D'UNIVERSITATS MARROQUIES A LA GESTIó ASSOCIATIVA I EN LA PRACTICA DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL , animant-los a SER ACTORS I PROTAGONISTES DEL DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE LA QUALITAT - RESULTAT , TANT DE LA DOCèNCIA COM L'ENTORN ACADèMIC DELS SEUS PRòPIES UNIVERSITATS . Per aconseguir això es realitzen diferents activitats com : ** intercanvi d'informació entre grups estudiantils de diferents universitats europees i marroquina , entre els quals hi ha representants de CAMPUS JOVE , GENERACIó UNIVERSITàRIA , BEA , ( confirmats ) Acontracorrent ( convidats pendent de confirmació ) i d'algunes organitzacions europees convidades , com per exemple , LUS ( Confirmats ) . ** Formació en matèria de drets estudiantils a càrrec d'experts en la matèria . ** Capacitació en gestió i organització associativa a càrrec d'experts en la matèria . BENEFICIARIS : Són beneficiaris DIRECTES del projecte estudiants de diferent sexe de les universitats de TETUAN , TANGER i RABAT ( en una primera fase ) amb interès en les matèries de representació estudiantil que responguin a una campanya de captació especifica per a aquest projecte . A més aquesta iniciativa que tractem de posar en marxa , millorarà la situació de les DONES , en tractar de ressaltar la seva presència i el seu protagonisme al llarg de tot el procés . La participació de les dones constitueix un requisit fonamental d'aquest projecte que pretén la millora de la comunitat universitària , entenent impossible aquesta millora si no es planteja en termes d'igualtat i transversalitat de gènere . Les iniciatives de codesenvolupament que es posin en marxa doncs facilitaran la visibilització d'aquesta aportación.Son beneficiaris INDIRECTES la Comunitat Estudiantil de les universitats objecte descrites .

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  Cascant i Sempere, Marc
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  VALENCIA UNIVERSITARIA
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
  Jovesolides Maroc
 • Sector:
  [11420] Educación universitaria
 • Lloc d'actuació:
  Marruecos
 • Data inici:
  15/03/2011
 • Data finalització:
  01/03/2012
 • Financiació:
  5.117 €
 • Aportacions:
  : 5.117 €

 • Població beneficiària: