Projecte 15APCS2011

Proyecto de rehabilitación del hogar de ancianos "Manuel Aneiro Subirat"del municipio Plaza de la revoulción, La Habana.

Objetius

Són dos els objectius els que es volen aconseguir amb la realització d'aquest projecte: 1 . Dotació de mitjans materials a la llar d'avis per poder cobrir les necessitats que requereixen. La realització d'obres de condicionament i rehabilitació de l'immoble per poder ampliar les estades als pavellons que es troben en pitjors condicions . Aquest projecte de col·laboració que sol·licita a la Universitat de València contínua a un altre ja aprovat per a un altre centre que va ser la Llar Matern Infantil "El Ismaelillo " , que va servir per reparar les instal·lacions d'aigua calenta sanitària i rehabilitació de façana i pintura de totes les estades . 2 . La participació de la joventut valenciana , especialment la universitària per poder sensibilitzar-se amb la realitat de la societat cubana i les seves necessitats . Aquest projecte no només busca una subvenció econòmica , sinó que vol que la joventut sigui participi d'aquest presencialment , participant en la realització i utilització dels mitjans disponibles per fer-ho . No es trauria el suficient profit a aquest projecte si no tingués participació de la societat valenciana , per a això s'estableixen les brigades de solidaritat com vincle per connectar projecte i participació . El cost total de la participació de les brigades serà assumida íntegrament per cada brigadista .

Descripció

La llar d'avis "Manuel Aneiro Subirat " és l'únic centre d'ancians de què disposa el Municipi de Plaça de la Revolució amb una població d'aprox . 190.000 habitants . La llar presenta greus deficiències en les seves instal·lacions així com necessitats materials sent necessàries algunes mesures de caràcter urgent per al seu correcte funcionament i poder oferir a la gent gran dels serveis que requereixen. La llar compta amb 35 places permanents i 15 de dia . La institució encara que compta amb diversos pavellons només és utilitzat un d'ells , que és el que reuneix les mínimes condicions d'habitabilitat . El centre disposa de serveis d'Assistència mèdica , infermeria , dietista , podologia , perruqueria, cuina , i bugaderia . El projecte consta de dues parts : la primera és la dotació de mitjans materials per cobrir les necessitats urgents que requereixen i la segona , la participació en el període de vacances de joves (majoritàriament universitaris , ) per col·laborar en els treballs del projecte ( obra , pintura , conservació, etc .. ) , com a membres de les brigades solidàries que cada any organitza l'associació en col·laboració amb el govern del municipi . Anys Població total Població geriàtrica % 2008 173683 43588 25.1

 • Tipus:
  EST - Projectes d´Estudiants UV
 • Persona Responsable:
  GRANELL HUESO, Andrea
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  ACONTRACORRENT
 • Vinculació:
  Estudiantes
 • Socis locals:
 • Sector:
  [100] INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES
 • Lloc d'actuació:
  Cuba
 • Data inici:
  01/04/2011
 • Data finalització:
  01/10/2011
 • Financiació:
  5.130 €
 • Aportacions:
  : 5.130 €

 • Població beneficiària: