Projecte SN07.944

Conservació de les tortugues marines a la República Dominicana: relació amb el desenvolupament sostenible de les comunitats locals II

 • SN 07.944_foto 13
 • SN 07.944_foto 12
 • SN 07.944_foto 11
 • SN 07.944_foto 10
 • SN 07.944_foto 09
 • SN 07.944_foto 08
 • SN 07.944_foto 07
 • SN 07.944_foto 06
 • SN 07.944_foto 05
 • SN 07.944_foto 04
 • SN 07.944_foto 03
 • SN 07.944_foto 02
 • SN 07.944_foto 01

Objetius

 • Millora de les condicions de conservació de les tortugues marines nidificants en les àrees marines protegides de República Dominicana.

 • Implicació de la societat dominicana en la conservació de les tortugues marines, l'ús sostenible dels ecosistemes i amb el desenvolupament de les poblacions i comunitats que fins ara han estat explotant aquestes espècies sense control.

Descripció

Aquest projecte és la II Fase del projecte de conservació de les tortugues marines a la República Dominicana, el seu objecte ha estat continuar amb l'avaluació de l'estatus de conservació de les tortugues nidificants, continuar amb el suport i assessorament a les autoritats dominicanes amb competències en Medi ambient, realització d'accions formatives amb estudiants de la UASD i d'associacions locals amb vocació de protecció de la biodiversitat i les àrees protegides, finalment formar les comunitats locals properes a les àrees de nidificació en matèries de biologia, legislació vigent i conservació de les tortugues i recerca de recursos alternatius que afavoreixin el desenvolupament d'aquestes comunitats a llarg termini.

Els treballs realitzats en el marc d'aquest projecte, no es poden realitzar sense la col·laboració de la població local, pescadors i dels guardaparcs del Ministeri de Medi Ambient. Així mateix, s'ha implicat als diferents sectors de la societat dominicana en la conservació d'aquestes espècies, tant a nivell institucional com a nivell personal. Paral·lelament, s'està difonent la visió de tals espècies com un recurs a llarg termini en relació amb activitats ecoturístiques. Aquestes activitats estan potenciant el component social del projecte, tan necessari com el científic per a la conservació de les espècies amenaçades, on un ús sostenible de la seua biodiversitat pot constituir-se en element important del desenvolupament econòmic i social dels seus habitants.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Juan Martinez Pastor
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Grupo Jaragua, INC
 • Sector:
  [41030] Biodiversidad
 • Lloc d'actuació:
  República Dominicana (Jaragua)
 • Data inici:
  01/03/2010
 • Data finalització:
  29/04/2011
 • Financiació:
  35.000 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 18.000 €

  Grupo Jaragua INC: 17.000 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 15 guardaparcs i estudiants univ.

  Indirecte: 13114 Habitants de Pedernales