Projecte SN07.933

Projecte Watan Fase II. Guatemala

 • Watan II_foto 11
 • Watan II_foto 10
 • Watan II_foto 9
 • Watan II_foto 8
 • Watan II_foto 7
 • Watan II_foto 6
 • Watan II_foto 5
 • Watan II_foto 4
 • Watan II_foto 3
 • Watan II_foto 2
 • Watan II_foto 1
 • Mapa de la zona

Objetius

Millorar la formació -inicial i contínua- del professorat de Ixcán per enfortir l'educació de les seues comunitats.

Ampliar les oportunitats de formació a nivell de secundària l'alumnat de la zona per tal de millorar la seua qualificació personal i professional i, per tant, contribuir al desenvolupament social i econòmic d'aquesta

Descripció

El projecte respon a l'enfortiment del nivell i la qualitat acadèmica de la població adulta del municipi de Ixcán, els esforços van dirigits directament a la comunitat Victòria 20 de Gener i altres 6 escoles solidàries, on s'ha vist la necessitat de fomentar projectes d'aquesta naturalesa que garantisquen a la població un sistema educatiu de millor qualitat d'acord al context comunitari.

En aquest context de mancances i de possibilitats de la realitat actual de la regió, amb especial incidència en l'àrea educativa, la sengunda fase del projecte, es va emmarcar en un programa global que pretenia consolidar la formació permanent i universitària d'un equip educatiu autòcton, completar la restauració de les instal·lacions i millorar la dotació material i l'equipament. També va oferir oportunitats d'inserció laboral i enfortiment de les estructures organitzatives, especialment per al col·lectiu de dones.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Encarna Gil Saura
 • Col·lectiu:
  Equip EYUB
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Asociación de Educadores Noroccidentales - AEN
 • Sector:
  [11130] Formación de profesores
 • Lloc d'actuació:
  Guatemala (Ixcan)
 • Data inici:
  01/01/2009
 • Data finalització:
  30/06/2010
 • Financiació:
  51.320 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 20.000 €

  Educación Sin Fronteras - ESF: 19.536 €

  Asociación de Educadores Noroccidentales - AEN: 11.784 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 91 Dones

  Directe: 67 Homes