Projecte SN07.931

Formació en Educació Ambiental a la regió de Sant Martí. Perú

 • SN 07.931 foto 10
 • SN 07.931 foto 09
 • SN 07.931 foto 08
 • SN 07.931 foto 07
 • SN 07.931 foto 06
 • SN 07.931 foto 05
 • SN 07.931 foto 04
 • SN 07.931 foto 03
 • SN 07.931 foto 02
 • SN 07.931 foto 01

Objetius

General: Millorar el nivell de coneixement en Educació Ambiental del professorat de tots els nivells educatius de la Regió de Sant Martí.

Específic: Enfortir la tasca dels centres educatius existents a la zona per a la conscienciació i canvi d'actituds enfront de la naturalesa per part de la població nativa i camperola, realitzant accions d'educació ambiental.

Descripció

La Regió de Sant Martí es troba al nord del Perú, a la zona de la Selva Alta Amazònica, Moyabamba és la seva capital i Tarapoto és la ciutat més important d'aquesta regió. Aquí es troben assentades comunitats natives de l'ètnia indígena lamista, de parla kechwa i població mestissa de parla castellana. La taxa es analfabetisme, desnutrició crònica i mortalitat infantil és molt elevada, l'índex de pobresa se situa en un 28,4%, el que ens situa en un nivell molt pobre.

La desforestació massiva d'aquestes àrees efectuada per les comunitats natives i la població camperola, que han practicat una agricultura migratòria, així com extracció irracional de fusta i caça indiscriminada de fauna silvestre, ha deteriorat els ecosistemes boscosos, destruint els recursos naturals i la bellesa del paisatge, provocant degradació de sòls, pèrdua de biodiversitat, disminució dels cabals de fonts d'aigua i canvis climàtics, que dificulten el desenvolupament d'activitats productives sostenibles, en tot l'àmbit de la microconca, les quals porten a prioritzar accions per a la seva recuperació.

A través del projecte, amb la participació del Govern Regional i la Univerisdad Nacional de Sant Martí, s'ha dut a terme un programa de formació amb el que s'ha capacitat al professorat que imparteix la matèria d'educació ambiental en qualsevol dels nivells educatius ( primària, secundària i universitat). Amb el programa, els participants, han après i aplicat estratègies per poder programar, desenvolupar i avaluar projectes d'educació ambiental.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Javier García Gómez
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Universidad de San Martín
  Gobierno Regional de San Martín
 • Sector:
  [41081] Educación / formación medioambiental
 • Lloc d'actuació:
  Perú (San Martín)
 • Data inici:
  30/07/2009
 • Data finalització:
  31/12/2010
 • Financiació:
  14.464 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 10.000 €

  Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto; Gobierno Regional de San Martín: 4.464 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 61 Dones

  Directe: 42 Homes

  Indirecte: 552387 conjunt de la població