Projecte SN07.927

Parasitisme Intestinal en la Població Infantil de les Regions Autònomes Atlí ntiques de Nicaragua.

Objetius

Millorar l'estat de salut dels xiquets i xiquetes d'acord amb un diagnòstic i tractament adequats, alhora que analitzar els factors de risc d'adquirir aquestes parasitosis i per tant ser capaços de dictar les mesures pertinents relacionades amb la prevenció, lluita i control de la parasitosi que es detecte.

Realitzar una formació de formadors, en el sentit de la integral i consolidada formació d'una professional nicaragüenca en tot el que comporta la metodologia i tècniques d'aplicació en aquest camp.

Descripció

D'acord amb els informes de l'OMS, les malalties parasitàries donen lloc a greus problemes d'índole mèdica, social i econòmica, al llarg de tot el món, a causa fonamentalment a l'elevada prevalença que ostenten, a que són molt més comuns entre les comunitats més pobres i desfavorides, ja que són molt més prevalents entre la població infantil escolar.

Per això, el projecte ha permès estudiar la població escolar dels departaments de les Regions autònomes, localitzades a la costa altlántica i que vénen a ocupar gairebé un terç de la superfície del país. Són les zones menys desenvolupades i en el seu conjunt, és evident el reflex multiètnic. Així mateix, fisiogràficament, el territori té un clima extraordinàriament humit i plujós que el fa propici per a l'estudi d'agents infecciosos de gran impacte en la salut, principalment infantil.

L' expedició a la RANN va ser fructífera, es van recollir prop de 1.000 mostres per poder extreure les conclusions adequades per identificar el risc associat a l'estat de malnutrició que pateix la infància d'aquesta zona de Nicaragua, i permetrà establir tractaments farmacològics adequats, alhora que dictar les mesures de prevenció, lluita i control per a cadascuna de les espècies paràsites detectades.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Jose Guillermo Esteban Sanchis
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  Parasitología Dpto. Biología celular. UV
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Instituto Politécnico de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
 • Sector:
  [12250] Control de enfermedades infecciosas
 • Lloc d'actuació:
  Nicaragua (Regiones Autonomas Atlanticas)
 • Data inici:
  03/09/2009
 • Data finalització:
  30/12/2010
 • Financiació:
  20.000 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 20.000 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 1431 escolars