Projecte SN07.926

Els Mètodes Analiticocrítics i de Redescobriment en el Procés d'Ensenyament i Aprenentatge de la Comprensió Lectora i la Resolució de Problemes Matemí tics dels Docents del Districte de Lircay, Província d'Angaraes, Huancavelica. I fase

 • Taller Huacanvelica 7
 • Taller Huacanvelica 6
 • Taller Huacanvelica 5
 • Taller Huacanvelica 4
 • Taller Huacanvelica 3
 • Taller Huacanvelica 1
 • Taller Huacanvelica 2

Objetius

- Determinar com influeix l'aplicació del mètode de lectura Analític-Crític en al comprensió lectora dels docents del nivell d'educació primària en l'àrea curricular de Comunicació Integral de les institucions educatives públiques del districte de Lircay en la província de Angaraes.

- Determinar els efectes pedagògics que produeix l'aplicació del Mètode de Redescobriment en Equip en l'aprenentatge colaboratiu dels docents en l'àrea de Matemàtica del nivell d'educació primària de les institucions educatives públiques.

Descripció

L’objectiu d’aquest projecte és respondre a certes dificultats en l'ús i el maneig dels processos pedagògics. En concret, s'han tractat les capacitats i les actituds en l'àrea de la comunicació dels professors en el nivell d'Educació Primària i les seues estratègies metodològiques a través dels processos cognitius de raonament i demostració en el camp de la matemàtica, amb la comunicació i la resolució de problemes, per arribar així a fomentar el pensament creatiu i crític, i també la presa de decisions i la resolució de problemes.

 • Tipus:
  UV - Projectes de Cooperació UV
 • Persona Responsable:
  Anna Devís Arbona
 • Col·lectiu:
 • Asociació:
  .
 • Vinculació:
  PDI
 • Socis locals:
  Universidad Nacional de Huacanvelica. Instituto de investigación y capacitación Mario Bunge
 • Sector:
  [11130] Formación de profesores
 • Lloc d'actuació:
  Perú (Huencavelica)
 • Data inici:
  01/10/2008
 • Data finalització:
  29/07/2011
 • Financiació:
  31.600 €
 • Aportacions:
  Universitat de València: 15.800 €

  Universidad Nacional de Huacanvelica. Instituto de investigación y capacitación Mario Bunge: 15.800 €

 • Població beneficiària:
  Directe: 73 Dones

  Directe: 50 Homes

  Indirecte: 3626 estudiants i estudiantes